Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fritz Rusch

Fricas Rušas, XX a. verslininkas, kraštotyrininkas.

Rusch Fritz (Fricas Rùšas) 1906 II 26Sodeikiuose (Gumbinės aps.) 2000 V 29Schwerte (Vokietija), verslininkas, kraštotyrininkas. Gimė ūkininkų šeimoje. Lankė liaudies mokyklą, mokėsi prekybos amato, dirbo pramonės prekyboje. 1928 grįžo į gimtinę. 1944 pabaigoje turėjo pasitraukti. Miunchene dirbo geležinkelio infrastruktūros direkcijoje, vėliau federalinio geležinkelio (Vokietijos Federacinė Respublika, Austrija, Šveicarija) direkcijos vadovu. 1965–1971 vadovavo Rytų ir Vakarų Prūsijos Miunchene draugijai, apdovanotas sidabriniu garbės nario ženklu. 1971 išėjęs į pensiją kuravo Gumbinės išeivių susitikimus, rinko ir tvarkė istorinius duomenis apie Rytprūsius, Gumbinę. Daugelis jo darbų (ir apie šveicarų bei zalcburgiečių apsigyvenimą Rytprūsiuose) spausdinta Gumbinės kraštiečių spaudoje. Surinkta medžiaga saugoma Gumbinės kraštiečių bendrijos archyvuose. Už nuopelnus tyrinėjant gimtojo krašto istoriją suteiktas Gumbinės apskrities garbės piliečio vardas.

L: Gumbinner Heimatbrief, Nr. 98, 2001.