Mažosios Lietuvos
enciklopedija

šveicarai, 1

šveicarai Mažojoje Lietuvoje.

šveicãrai, 1. Pirmieji kraštą aplankę šveicarai buvo riteriai, kviestiniai kultūros, meno, architektūros kūrėjai. XVIII a. I pusėje į Prūsiją vyko šveicarų kolonistai. Šveicarijos sienas apgulus kaimyninių valstybių kariuomenėms, prasidėjo ekonomikos krizė. Šalyje kilus skurdui 1712 šveicarai traukė į Prūsiją, kuri po 1709–1711 maro buvo ištuštėjusi, todėl galvota ją sistemingai kolonizuoti. Karalius Frydrichas Wilhelmas I sukūrė Prūsijos naujo apgyvendinimo komisiją, į kurią pateko ir šveicaras burggrafas Aleksanderis zu von Dohna. Jis norintiems vykti į Prūsiją šveicarams platino informacinius lapelius apie apgyvendintinas žemes, padėjo įsikurti. 1712 sausį – kovą iš Neuenburgo kunigaikštystės, Balengino grafystės, Berno Jūros slėnių išsiruošė apie 700 šeimų. Prie jų prisidėjo išeiviai iš Berno, Ciuricho, Bazelio, Graubündeno ir Glaruso kantonų. Kelionė buvo sudėtinga: iki Bazelio keliauta daugiausia sausuma, iki Meinzo plaukta laivais, po to nuo Kasselio kelias ėjo per Magdeburgą į Berlyną; ir pro Ackermarką, Neumarką, Pomeraniją. Kai kurie šveicarai plaukė upėmis. Kelyje juos puldinėjo plėšikai. Nuskurdę atvykėliai tapdavo našta valstybei, todėl 1712 kovą Prūsijos karališkoji vyriausybė išsiuntė raštą į Ciurichą, prašydama riboti šveicarų kolonistų srautą ir aprūpinti išvykstančiuosius pasais. Dėl vargingų ir ligotų šveicarų antplūdžio baimintasi epidemijų protrūkio miestuose (išlikusios maro bacilos nusinešė daug šveicarų gyvybių) 1712 birželį šveicarų vykimas į Prūsiją laikinai pristabdytas. Šveicarų įsikūrimas ūkiuose buvo sudėtingas, vietos gyventojų jie buvo sutikti priešiškai. Kolonistai apsigyveno maždaug 68 kaimuose. Daug jų įsikūrė Gumbinėje (ilgainiui ji tapo miestu) ir aplinkiniuose, trikampiu apie Gumbinę išsidėsčiusiuose kaimuose. Prancūzakalbių šeimų kaimai kūrėsi 3 grupėmis: I – į vakarus, II – į šiaurės vakarus, III – į pietryčius nuo Gumbinės. Ilgainiui jų ekonominė padėtis pagerėjo, ypač pradėjus auginti tabaką. 1751 Rytprūsiuose jau buvo 339 šveicarų šeimos.

L: Tarp Vilniaus ir Berno. Tekstai apie Lietuvą ir Šveicariją, sud. Schweizer M. V., 2003; Kamuntavičius R. Lietuva ir Šveicarija. Bendravimo istorija iki XVIII a. pabaigos // Darbai ir dienos, t. 44. K., 2005; Moyers Konversations – Lexikon. Leipzig, 1895.