Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Frikas Meieris

XX a. teisininkas, diplomatas.

Meeris Frikas 1893 VII 16Eickel (Vokietija) 1967 II 6Brazilijoje, teisininkas, diplomatas. Teisės (1918) ir valstybės (1919) mokslų daktaras. Mokėsi Klaipėdoje. Teisės ir valstybės mokslus studijavo Heidelbergo, Müncheno ir Strasbourgo universitetuose. Dirbo sekretoriumi Saaro prekybos rūmuose. Nuo 1920 Klaipėdos krašto pramonės ir prekybos rūmų pirmasis sekretorius ir juriskonsultas. 1923 Klaipėdos krašto ekonomikos reikalų ekspertas Paryžiuje ir Ženevoje. Nuo 1926 Klaipėdos krašto Direktorijos ir Lietuvos Respublikos įstaigų bei įmonių juriskonsultas. 1932 LR susisiekimo ministerijos gynėjas tarptautiniame trečiųjų teisme Stokholme. Nuo 1932 Ispanijos garbės konsulas Lietuvoje. Būdamas Klaipėdoje Meieris sėkmingai gynė Lietuvos reikalus nuo vokietininkų autonominių įstaigų užmačių. 1939 naciams užėmus Klaipėdą, Meieris išvyko į Pietų Ameriką. Gyveno Buenos Airėse, vėliau Rio de Žaneire. 1941 II 26 Lietuvos prezidento Antano Smetonos paskirtas Lietuvos konsulu Rio de Žaneire, čia įkūrė pasiuntinybę. 1943 paskirtas pirmuoju sekretoriumi ir laikinuoju reikalų patikėtiniu. 1951–1961 įgaliotasis ministras prie Brazilijos vyriausybės. Parašė straipsnių ispanų kalba dėl Lietuvos nepriklausomybės. Išleido Portugalų–lietuvių kalbos žodynėlį (1945), O Baltico (knyga apie 3 Baltijos valstybes) ir Lituania Ilustrada (Iliustruota knyga apie Lietuvą, 1947; kartu su P. Babicku).

LE

MLFA