Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Scholz

Frydrichas Šolcas, XX a. vokiečių kalbininkas.

Scholz Friedrich (Frydrichas Šòlcas) 1928 III 1Hamburge (Vokietija) 2016 V 27Münsteryje (Vokietija), vokiečių kalbininkas. Habilituotas daktaras (1959). Vilniaus universiteto garbės daktaras (1998). 1947–1952 studijavo lyginamąją kalbotyrą, slavistiką, baltistiką Hamburgo universitete, po to jame dėstė. Nuo 1966 Münsterio universiteto profesorius. Tyrė baltų kalbų, literatūros, tautosakos problemas. Išleido Pilypo Ruigio traktatą Betrachtung der Littauischen Sprache, in ihrem Ursprunge Wesen und Eigenschaften, 1981 [Lietuviųkalbos kilmės, būdo ir savybių tyrinėjimas]. Parašė įžangą Richardo Pietscho knygai Fischerleben auf der Kurischen Nehrung, 1982 [Žvejų gyvenimas Kuršių nerijoje], kurioje sukaupta daug medžiagos apie kuršininkų etnografiją (kuršininkų ir vokiečių kalbomis). F. Scholzo svarbiausias darbas – Jono Bretkūno verstos Biblijos leidimas. 1991 išleisti Biblijos 2 faksimiliniai tomai (Psalteras Dovydo ir NT), parengti kartu su Jochenu Dietrichu Range, 1996 – III t., parengtas su J. Range ir Friedmannu Kluge.

L: Zinkevičius Z. Friedrichas Scholzas // Lituanistica. V., 1993, nr. 3 (15).

Zigmas Zinkevičius