Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedrich Görne

Fridrichas Gernė, XVII–XVIII a. Prūsijos valstybės veikėjas.

Görne Friedrich (Fridrichas Gérnė) 1670 1745, Prūsijos valstybės veikėjas. Vadovaujantis ministras. Kilęs iš Prūsos krašto. Berlyno vyriausybės atstovas tvarkant karalystės Prūsijos provincijos finansus (Generalinės finansų direktorijos prezidentas).Vykdant ūkio reformą, šefavo Didžiąją domenų komisiją, prižiūrėjo Generalinės ūbų komisijos darbą. Mirus generaliniam feldmaršalui F. Grumbkowui (1739), tapo Prūsijos I departamento vadovu. Po grafo K. Waldburgo mirties (1738) tęsė administracinę reformą Prūsijoje, kontroliuodamas Lietuvos departamento (diduma Mažosios Lietuvos ir Mozūrija) centrinę įstaigą – Gumbinės karo ir domenų rūmus. Mažosios Lietuvos kolonizavimo ir reformų klausimais (po 1709–1711 didžiojo maro bei bado) dažnai važiuodavo iš Berlyno į Mažąją Lietuvą. Dalyvaudavo vyriausių valstybės pareigūnų, junkerių ir generolų su karaliumi priešakyje pasitarimuose Mažojoje Lietuvoje, Mozūrijoje. Görne ir karalius Friedrichas Wilhelmas I, prieštaraudami ministrui M. Bredowui, reikalavo atkelti į Prūsiją ūkininkų ir dvarininkų vokiečių iš pačios Vokietijos ir įvesti magdeburginį ūkininkavimo būdą. Görne vadovavo vadinamajai Vokiečių partijai (grupuotei), o K. Waldburgas – vadinamajai Prūsų partijai, t. y. vietinių Prūsijos gyventojų, o ne ateivių grupuotei.

Algirdas Matulevičius