Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Gumbinės karo ir domenų rūmai

Gumbinės karo ir domenų vadyba, Lietuvos karo ir domenų rūmai, Prūsijos karalystės centrinės atstovybės įstaiga.

Gumbnės kãro ir domènų rmai, Gumbnės kãro ir domènų vadýba, Lietuvõs kãro ir domènų rmai (vok. Gumbinner Kriegs- und Domänen Kammer; Gumbinner Kriegs- und Domänen Verwaltung; Kriegs- und Domänen Verwaltung Litauen), Prūsijos karalystės centrinės atstovybės įstaiga. Kristijonas Donelaitis oficialiuose raštuose Gumbinės, Karaliaučiaus vyresnybei ir Berlyno vyriausybei šią instituciją vadino Karališkaisiais aukštaisiais Lietuvos karo ir domenų rūmais. Įsteigta 1736 Gumbinėje, vykstant Mažosios Lietuvos kolonizavimui vietoj čia veikusios Lietuvos deputacijos kolegijos (Deputationscollegium in Lithauen). Buvo savarankiška, nepriklausė nuo tokios pat įstaigos Karaliaučiuje (įsteigtos 1723). Administravo Lietuvos departamentą (1736–1818), vėliau Gumbinės apygardą (1818–1945). Iš pradžių Gumbinės karo ir domenų rūmams vadovavo buvęs Lietuvos deputacijos kolegijos šefas Adamas Ludwigas Blumenthalis (1691–1761). Pirmiausia Gumbinės karo ir domenų rūmai rūpinosi ūkio reforma ir Mažosios Lietuvos kolonizavimu vokiečiais po 1709–1711 maro bei bado. Faktiškai Gumbinės karo ir domenų rūmai po Prūsijos karalystės vyriausybės Berlyne ir Rytprūsių provincijos oberprezidento, reziduojančio Karaliaučiuje, buvo aukščiausia valdžia Lietuvos provincijoje (senosiose Klaipėdos, Tilžės, Ragainės ir Įsruties apskrityse; 1818 jos buvo susmulkintos, atsirado naujų) ir Mozūrijoje.

Algirdas Matulevičius