Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Didžioji domenų komisija

Domenų komisija sudaryta 1709–1711 didžiojo maro padariniams tirti ir likviduoti.

Didžióji domènų komsija sudaryta 1711 Prūsijos vyriausybės Berlyne nurodymu ir iki 1721 vadinosi tiesiog Domènų komsija. Tikslas – tirti epidemijos – 1709–1711 didžiojo maro padarinius, rengti valdymo, ūkio reformas, kolonizuoti Mažąją Lietuvą atvykėliais iš vokiečių kraštų. Įėjo Prūsijos ministrai, įtakingi junkeriai, Prūsijos karaliaus dvaro favoritai. Didžiosios domenų komisijos ir Prūsijos domenų generaliniu valdytoju 1711 valdovo paskirtas grafas generolas Alexandras Dohna, 1721 – esminių reformų krašte šalininkas K. Waldburgas (vadovavo vadinamajai prūsiškajai – Prūsos krašto patriotų – partijai), jam 1721 pabaigoje mirus – energingai vykdęs vokiečių kolonizaciją Friedrichas Görne (vadovavo vadinamajai vokiečių partijai). Pastarajam Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I įsakė, kad Mažosios Lietuvoje kolonistams būtų statomos sodybos ir sudarytas žemės fondas, iš kurio kiekvienas kolonistas gautų 2 ūbų žemės sklypą. Remdamaiesi Alėckos nutarimais (1721) Berlyno konferencijoje 1722 Didžioji domenų komisija su valdovu sudarė Principia regulativa [Reguliuojamuosius principus]. Jais remdamiesi Didžiosios domenų komisijos paskirti pareigūnai pradėjo matuoti domenų žemes, o išmirusių lietuvių baudžiauninkų ūkius perdavinėti kolonizacijos fondui. Lietuvių ūkininkų žemes permatavo kareivių komandos, paskirstytos po valsčius ir vadovaujamos karininkų, nes bijota lietuvių priešinimosi. Taip Didžiosios domenų komisijos ir kitų valdžios institucijų pradėti vykdyti pagarsėję Retablissement ir Repeuplierung, t. y. pertvarka. 1723 Ragainėje įvykusioje Didžiosios domenų komisijos konferencijoje buvo apibendrinti žemių matavimo, kaimų ir palivarkų kolonistams statybos, jų apgyvendinimo ir lietuvių šalinimo iš ūkių klausimai. Didžioji domenų komisija su specialia vyriausybine komisija užsiėmė vokiečių kolonistų įkurdinimu, t. p. ir prievarta iškeldintų lietuvių ūkiuose. Teisinis pagrindas – visų valstiečių ūkininkų būklės patikrinimas. Buvo tiriama, kurie ūkiai „geri“ ir kurie „blogi“. Didžioji domenų komisija nustojo veikti pasibaigus masinei kolonizacijai (1736).

Algirdas Matulevičius