Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Friedland

Frydlandas, miestas Notangos srityje, Barštyno apskrityje.

Friedland, Frydlandas (rus. Pravdinsk), miestas Notangos srityje, Barštyno apskrityje (nuo XIX a. – Friedlando apskrities centras), Alnos ir Svėnės santakoje, prie Girdavos–Vėluvos geležinkelio. Senovėje Wollberg aukštumoje būta notangų pilies su šventykla Romuva. Gynybai patogioje santakoje Ordinas 1335 įkūrė Friedlando miestą. Puolant lietuviams, Friedlandas 1347 sugriautas, vėliau atstatytas. Friedlando apylinkėse 1525 vyko Notangos laukininkų bruzdėjimai. Tada dar čia buvo kalbama lietuviškai ir prūsiškai. Friedlande krikštytas Jonas Bretkūnas. Čia jo tėvas turėjo alaus daryklą ir kailių dirbtuvę. Aplink Friedlandą gyventa notangų. Tai liudija išlikę vietovardžiai ir į rytus nuo Friedlando buvusi senoji prūsų ir lietuvių Unsatrapio sritis. Notangų gyvenvietės: Alsūnai (1423 Alczunyen), Butkaimis, Domelkaimis (1426 Dompnikaym), Dumnava (1342 Dompnow), Galytai (1507 Galiettenn), Garbinikiai, Gertlaukiai (1419 Gertlauken), Kaupužyčiai (1343 Kaupsitten), Kipytai (1288 Kepytien), Naukrytai (1426 Nokerithen), Perkapai (1426 Percappen), Puškaičiai (1426 Paschaithen), Stakaimis (1507 Stockheim), Svėnava (1425 Swene). Unsatrapio gyvenvietės: Aukštuolyčiai (1326 Ochtolite), Alnava, Kukėnai (1350 Kucayn), Unsatrapis (1326 Unsatrapis). Mišrios prūsų ir lietuvių gyvenvietės galėjo būti: Bambaliai (1405 Bambeln), Bėginiai (1420 Begeen), Karšava (1345 Karschaw), Klauseiniai (1365 Clausieyn), Sausymai, Skuodynai, Valmiai (1419 Wolmen), Vilčiai (1425 Wylthen). Prie Friedlando yra didelis keliolikos km ilgio Alnos tvenkinys, susidaręs 1921–23 pastačius vandens jėgainę, aprūpinusią elektra didžiąją Rytprūsių dalį. 1939 buvo 4417 gyventojų, išlikęs viduramžiškas senamiesčio išplanavimas: tankiai užstatyti taisyklingi kvartalai aplink stačiakampę turgaus aikštę. Buvo senoji Friedlando bažnyčia (XIV a.), katalikų koplyčia, senųjų įtvirtinimų liekanos. Friedlandą supo malūno tvenkinys, įvairūs fabrikai, geležinkelio stotis, daug senų statinių. Per Antrąjį pasaulinį karą ir po jo Friedlandas stipriai sugriautas. Karo nepaliesta Friedlando bažnyčia suniokota po karo, po 1990 pertvarkyta į cerkvę.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Friedlandas, 1684 / Iš Hartknoch Ch. knygos „Alt- und neues Preussen, oder Preussischen Historie Zwey Theile“. Frankfurt-Leipzig, 1684

Iliustracija: Žemėlapis. Friedlando apskrities gyvenvietės

Iliustracija: Friedlando bažnyčia, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Friedlando bažnyčios interjeras, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968