Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fridrichas Kristupas Rabe

Pridrikis Rabė, XVII–XVIII a. evangelikų liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas, vertėjas.

Rabe Fridrichas Kristupas (Pridrikis Rãbė) 1669 II 20Ragainėje 1720 IV 23Narkyčiuose (Įsruties aps.), evangelikų liuteronų kunigas, giesmių eiliuotojas, vertėjas. 1686 IX 28 įsimatrikuliavo Karaliaučiaus universitete, studijavo teologijos fakultete. 1695 paskirtas Narkyčių kunigu. Kartu su kitais kunigais redagavo J. H. Lysijaus katekizmo (1719) rankraštį, visą vertimą patikrino. Buvo sudaręs savo giesmynėlį. Jo giesmės išspausdintos Johanno Behrendto giesmyne (Karaliaučius 1745 ir 1748), vėliau daug kur kitur pakartotos. Adomo Frydricho Šimelpenigio giesmyne Isz naujo perweizdetos ir pagerintos Giesmju Knygos (Karaliaučius, 1750) pakartotos Rabeʼs verstos 3 giesmės: Jėzau, Tawo sunkią muką; Jėzau Duszelės Szwiesybe; Ką wiso Swieto Iszmintis, Kristijono Gotlybo Milkaus giesmyne Senos ir naujos kriszczoniszkos Giesmės (Karaliaučius, 1806) – vienuolika.

L: Biržiška V. Aleksandrynas. T. I., Čikaga, p. 394.