Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Fischhauseno parapija

Evangelikų Liuteronų Bažnyčios administracinis teritorinis vienetas su centru Fischhausene ir jo bendruomenė.

Fischhauseno parãpija. Pirmieji maldos namai, Walterio Hubatscho liudijimu, pastatyti XIV a. I pusėje, veikiausiai 1315. Vėliau jie bent kelis kartus remontuoti, gražinti, o 1852–1856 perstatyti. Bažyčią puošė abipus portalo 1864 pastatytos skulptoriaus Siemeringo sukurtos krikščionybės platintojo Prahos vyskupo Adalberto (997 nužudyto Fischhauseno apylinkėse, greičiausiai prie Tenkyčių) ir Reformacijos idėjų skelbėjo Georgo Polenzo statulos. Virš durų iškilo Išganytojo figūra (pastatyta apie 1856). Lietuviškos pamaldos Fischhauseno bažnyčioje pradėtos laikyti nugalėjus Reformacijai. Tačiau nuo 1625 iki XIX a. pradžios tenkintasi lietuviškais pamokslais tik kas antrą sekmadienį. Vėliau čia dirbę dvasininkai lietuviškai jau nemokėjo. Tačiau būta išimčių: 1867–1887 kunigavęs Wilhelmas Merlekeris Karaliaučiuje 1854 išspausdino netgi lietuvišką knygą Dieniszkas Prisiwertimo Zerkolas <...>.

Albertas Juška

Iliustracija: Fischhauseno bažnyčios pagrindinis įėjimas, iki 1944 / Iš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Žemėlapis. Fischhauseno parapijos kaimai