Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Evagina Šiliauskaitė-Walker

psichologė, rašytojos Ievos Simonaitytės dukterėčia.

Šiliauskáitė-Walker Evagina 1951 X 23Pensilvanijos valstijoje (JAV), psichologė, rašytojos Ievos Simonaitytės dukterėčia. Dirba Roy al Bank of Canada vadybininkų parengimo skyriaus vedėja, dalyvauja išeivijos veikloje. Su motina Marija Šiliauskiene lankėsi Lietuvoje 1962 vasarą, 1967 ir 1979; dar su Ieva Simonaityte buvo susitikusi 1978 rugpjūtį, per ekskursiją Vilniuje, susitikimo įspūdžius aprašė laikraštyje Lietuvos pajūris.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Evagina Šiliauskaitė-Walker, 1979