Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrius Kristupas Jankus

XX–XXI a. kalnakasybos inžinierius, Mažosios Lietuvos spaudos rėmėjas, Martyno Jankaus idėjų propaguotojas.

Jañkus Endrius Kristupas 1929 VI 7Drevernoje (Klaipėdos aps.) 2014 VII 23Australijoje. Jo tėvas Martynas (1892–1952) Mažosios Lietuvos patriarcho, Martyno Jankaus sūnus, buvo Klaipėdos kanalo vandens kelių meistras. Jankus baigė Drevernos pradžios mokyklą. Per Antrąjį pasaulinį karą pasitraukė į Vokietiją. 1946 čia baigė lietuvių pabėgėlių gimnaziją. 1947 išvyko į Australiją. Pertho (Vakarų Australijoje) Technikos institute (School of Mines) baigė kalnakasybos inžinerijos mokslus. Dirbo keliose kompanijose. Vėliau įsteigė savo firmą Explosives Engineering Pty. Ltd., kuri įvairius projektus vykdė ir Kanadoje, Meksikoje, Fidžyje. Gyveno prie Hobarto (Tasmanijoje). Dalyvavo Hobarto lietuvių veikloje. Jūrų skautų veikėjas. Rašė į Australijos ir JAV laikraščius. Nuolatinis Mažosios Lietuvos spaudos rėmėjas, senelio M. Jankaus idėjų propaguotojas. Mažosios Lietuvos fondo mecenatas. 2000 Vasario 16-osios proga Hobarto lietuviams skaitė paskaitą apie Lietuvos trispalvės sukūrimą.

Viktoras Baltutis

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Martyno Jankaus palaikų perlaidojimas Bitėnuose, 1993 V 30. Prie mikrofono vaikaičiai Eva Milda Jankutė ir Endrius Kristupas Jankus