Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eva Banaitytė (Bannat)-Koch

XX–XXI a. Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, menų rėmėja.

Banaitýtė (Bannat)-Koch Eva 1920 XI 15Tilžėje 2015Vokietijoje, Mažosios Lietuvos visuomenės veikėja, menų rėmėja. Kristupo Banaičio duktė, muziko ir žurnalisto Valterio Kristupo Banaičio sesuo. Baigė Aukštesniąją prekybos mokyklą. Vokiečių valdžiai buvusi politiškai nepatikima, todėl studijuoti aukštojoje mokykloje negalėjo. 1939 kovą Vokietijai užėmus Klaipėdos kraštą, gestapas vertė Banaitytę išvažiuoti į Lietuvą. Po Antrojo pasaulinio karo gyveno Fürstenberge, Vokietijoje. Buvo Vokietijos lietuvių sąjungos narė. Gintaro papuošalų meistrė. Savo namuose įkūrė saloną-galeriją ir Mažosios Lietuvos Banaičių giminės archyvo muziejų (XIX a.–XX a. pradžios rankraščiai, reti leidiniai, mažlietuvių moterų audiniai bei juostos, įžymių Mažosios Lietuvos visuomenės ir kultūros veikėjų portretai). Kitas Banaitytės pomėgis – klasikinė vokiečių ir prūsų-lietuvių literatūra; sukaupė Karaliaučiaus krašto klestėjimo epochos (XVII–XIX a.) reliktų. Šių eksponatų pagrindu rengė literatūros vakarus, pati mintinai deklamuodavo savo mėgiamus autorius. Berlyno galerijoje surengė paveikslų apie Mažąją Lietuvą parodą, Fürstenberge skaitė paskaitą J. W. Goethe ir Lietuva. 1992 ir 1996 su broliu V. K. Banaičiu (1999 – jį laidojant) lankėsi Lietuvoje ir gimtinėje Tilžėje. Banaitytė sutvarkė brolio archyvą ir jį perdavė saugoti Valstybiniam Lietuvos meno ir literatūros archyvui. Talkino siunčiant labdarą iš Vokietijos į Alytų ir Vilnių.

Irena Skomskienė

Iliustracija: Eva Banaitytė-Koch, 1999