Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Endrutis Pods

Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas.

Pods Endrutis, Klaipėdos krašto visuomenės veikėjas ir politikas. Dalyvavo Prūsų lietuvių susivienijimo veikloje. Kaip parapijos ir seniūnijos atstovas išrinktas į Vyriausiojo Mažosios Lietuvos Gelbėjimo komiteto Bomelsvitės skyrių. 1923 I 19 dalyvavo Šilutės Visuotiniame seime ir pasirašė Šilutės seimo deklaraciją, kuri pakartojo Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą apie Mažosios Lietuvos prisijungimą prie Lietuvos. Balsavo už telegramos JAV prezidentui W. G. Hardingui siuntimą.

Algirdas Antanas Gliožaitis