Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Manzau

Emilis Mancau, XX a. Rytprūsių dailininkas.

Manzau (Mancau) Emil (1892 VIII 25 Gilijoje, Labguvos aps. po 1937?), Rytprūsių dailininkas. Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas profesorių Richardą Pfeifferį, Müncheno ir Düsseldorfo dailės akademijose. Tapė portretus ir peizažus, iliustravo knygas, piešė plakatus.

Eva Erika Labutytė