Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Emil Manzau

Emilis Mancau, XX a. Rytprūsių dailininkas.

Manzau Emil (Emilis Mancau) 1892 VIII 25Gilijoje (Labguvos aps.) po 1937(?), Rytprūsių dailininkas. Mokėsi Karaliaučiaus meno akademijoje pas profesorių Richardą Pfeifferį, Müncheno ir Düsseldorfo dailės akademijose. Tapė portretus ir peizažus, iliustravo knygas, piešė plakatus.

Eva Erika Labutytė