Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Richard Pfeiffer

Richardas Pfaiferis, XIX–XX a. vokiečių dailininkas.

Pfeiffer Richard (Richardas Pfáiferis) 1878 VIII 28 Breslaujoje 1962 IV 21 Berlyne, vokiečių dailininkas. Mokėsi Münchene pas istorinio žanro tapytoją Eduardą Kämpfferį. 1910–1932 Karaliaučiaus meno akademijos profesorius. Nuo 1910 kelis kartus lankėsi Nidos dailininkų kolonijoje. Po 1932 gyveno Berlyne. 1925–1926 dekoravo Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčią (architektas K. Gutknechtas). Išliko: dekoratyvinė centrinės navos skliautų, kolonų kapitelių, II aukšto kūrų baliustradų ir kita tapyba; klasikinės freskos ir sgrafito technikomis sukurtos figūrinės kompozicijos; fasadinių durų timpano vitražas (pagal Pfeifferio projektą atliko Emilis Krügeris Karaliaučiuje). Nartekse dvi kompozicijos Kristaus prisikėlimas ir Išganymo uola, centrinės navos skliaute freska Švenčiausioji Trejybė, virš vargonų Dovydas su arfa, 4 freskos kūruose (Paklydusio sūnaus sugrįžimas, Mozė meldžiasi, Elijas prie Krito upelio, Gailestingasis samarietis). Abipus išėjimo iš navų dalies: Audros nutildymas ir Skęstantis Petras (pasak Pfeifferio, kaip paguoda žvejams ir jūreiviams, kurie Kuršių mariose ir jūroje dažnai patenka į gyvybei pavojingas situacijas, žemumų gyventojams, kenčiantiems nuo potvynių). Svarbiausia freska altoriaus sienoje (apie 80 m2) iliustruoja Tikėjimo išpažinimo frazę Tikiu šventųjų bendravimą. Jos vidurinėje dalyje, tiesiai virš altorinės Nukryžiuotojo skulptūros – prieš Dievo sostą suklupę Adomas ir Ieva. Abipus jų nutapyta Dievą šlovinanti minia, kurioje pavaizduoti Biblijos personažai (Nojus, Mozė, Motina Marija, Jonas Krikštytojas) ir kiti. Freskoje nutapyta 120 figūrų, 80 iš jų – konkrečių veikėjų. Tarp jų – svarbūs Bažnyčios istorijai asmenys: reformatoriai (M. Liuteris, J. Kalvinas, H. Zwinglis), valdovai, kompozitoriai, dailininkai, filosofai, poetai (S. Dachas). Dešinėje pusėje Šilutės parapijos steigėjų portretai šalia slaptojo patarėjo D. Hundto Šilutės dvaro savininkas Hugo Scheu’us su bažnyčios modeliu rankose. Apsidėje dekoratyviai nutapytas simbolinės dieviškosios šviesos (mandorlos) vaizdas sukuria išraiškingą foną altorinei skulptūrai. Pfeifferio monumentalioji tapyba Šilutės bažnyčioje sudaro vieningą ansamblį, joje persipina realizmo, secesijos ir simbolizmo bruožai. Jis t. p. dekoravo Tilžės krematoriumą, Neuroßgärter rūmus Karaliaučiuje. Tapė portretus (ir Vydūno).

L: Jakštas P. Senoji Šilutė. Šilutė, 1994; Pfeiffer R. Die evangelische Kirche in Heydekrug im Memelland. Denkschrift zu ihrer Einweihung am 10 Nowember 1926; Barfod J. Nidden. Fischerhude, 2005, S. 130.

Kristina Jokubavičienė

Iliustracija: Richardo Pfeifferio freska Šilutės evangelikų liuteronų bažnyčios altoriaus sienoje, 1925–26