Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Eduardas Pečiulaitis

ūkininkas, kaimo viršaitis, Mažosios Lietuvos politikas.

Pečiuláitis Eduardas 1879 ?, ūkininkas iš Vidkiemių prie Smalininkų, viršaitis, Mažosios Lietuvos politikas. Priklausė Mažųjų laukininkų susivienijimui. 1924 II 13 dalyvavo susitikime su Tautų sąjungos komisija, vadovaujama JAV diplomato N. Daviso. Delegacija patvirtino komisijai Tilžės akto ir kitų dokumentų nuostatą, kad prie Lietuvos siekia prisijungti dauguma mažlietuvių. Komisija paruošė Lietuvai palankų Klaipėdos krašto konvencijos projektą. Klaipėdos krašto Bažnyčios komisaras Valentinas Gailius 1924 IV 03 paskyrė Pečiulaitį Smalininkų parapijos patronato seniūnu. Kaip valstiečių-liaudininkų atstovas kandidatavo 1926 V 8 rinkimuose į Lietuvos III seimą (neišrinktas). 1928 VI 11 ir 1931 VI 22 išrinktas į Pagėgių apskrities seimelį. 1935 rinkimuose į Klaipėdos krašto V seimelį paskirtas Smalininkų rinkiminės apylinkės Rinkimų komisijos pirmininku, kandidatavo į seimelį.

Algirdas Antanas Gliožaitis