Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dyvonis

Dywonys, Diwanus, Diwan, prūsų mitinis kronikininkas.

Dyvonis, Dywonys, Diwanus, Diwan, prūsų mitinis kronikininkas. Jo vardas prūsų kalba reiškiąs stebukladarį arba burtininką. Matas Pretorijus, rašydamas apie Dyvonio kroniką (esą prūsų kalba ir prūsiškomis raidėmis parašytą), sujungia žinias apie kelis skirtingu laiku gyvenusius istorinius asmenis: Petro Dusburgiečio minimą prūsų bartų vadą Divaną, pravarde Klokinis; Mikalojaus Jerošino minimą Diwaną, Pamedės kilmingąjį prūsą, ir Simono Grunau aprašytą Dywonys, Diwoynis, esą gyvenusį Romos imperatoriaus Oktaviano laikais, nenustatytos šalies Saluros miesto astronomą, kuris keliavęs po šiaurės kraštus, venedų, alaunų ir kitų genčių teritorijas, atvykęs iki Plocko, o šią kelionę aprašęs dienoraštyje, kuris šimtmečius išgulėjęs Plocke. Pagal S. Grunau, Dyvonis parašęs kroniką prūsų kalba ir prūsiškais rašmenimis (kurie buvę panašūs į rusiškus), jo veikalas kėlęs nuostabą ne tik krikščionims, bet ir prūsams, nes ten buvę aprašyti nepaprasti dalykai. Jo kronika naudojęsis Jaroslavas, Plocko prepozitas; Dyvonis pas jį buvodavęs ir ten miręs. Vėliau iš šios kronikos daug įdomių dalykų užsirašęs ir pirmasis Prūsos vyskupas Kristijonas. Jonas Bretkūnas savo rankraščiuose mini, kad Kristijonas savo kronikoje (kurią dar praeitame šimtmetyje buvę galima aptikti) panaudojęs tą Dyvonio kroniką. Tačiau patikimų žinių apie Dyvonio kroniką, parašytą prūsų kalba, iki šiol nerasta.

Ingė Lukšaitė