Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dumnava

miestas ir parapijos centras Barštyno apskrityje.

Dumnavà (vok. Domnau; rus. Domnovo), miestas ir parapijos centras Barštyno apskrityje (anksčiau Friedlando apskritis), 14 km į šiaurės rytus nuo Ylavos. 1324 įkurta Kryžiuočių ordino pilis, turėjusi saugoti kelius iš Karaliaučiaus ir Ylavos. 1460 pilis sugriauta. Pilies saugoma Dumnava kūrėsi 2 kalvose tarp pelkių. 1342 minima Dompnow, 1419 Domnow. 1319 įkurta pirmoji bažnyčia. Joje tarnavo ir Casparas Hennenbergeris. 1939 buvo 2990 gyventojų, išlikusi senovinės gyvenvietės sandara, rūmai prie tvenkinio, keli dvarai aplink, geležinkelio stotis, ligoninė, įvairios įmonės (pieninė, alaus darykla, malūnas, elektrinė ir kitos). Į pietus nuo Dumnavos tęsėsi miesto ir rūmų miškai. Rūmai 1945 sudeginti. Sovietmečiu suniokota ir bažnyčia bei kapinės. Centrinė Dumnavos dalis ir daug vertingų pastatų nugriauta. 1691 X 28 Dumnavoje gimė kunigas, giesmių kūrėjas Johannas Behrendas. Vietovardis sietinas su prūsų dumpn – bala, pelkė, plg. lietuvių dumb-las.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Iliustracija: Dumnavos miesto planas, 1923 / Iš knygos „Užmirštieji prūsai“, 1999

Iliustracija: Dumnavos miesto bažnyčios vakarinio portalo durys, 1895 / Iš Borchert F. knygos „Burgenland Preussen“. München-Wien. 1987

Iliustracija: Dumnavos evangelikų liuteronų bažnyčios interjeras, iki 1944 / Iš Hubatsch W. knygos „Geschichte der evangelischen Kirche Ostpreussens“ Bd. 1-3. Göttingen, 1968