Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Arndt

Johanas Arntas, XVI–XVII a. evangelikų liuteronų teologas, kunigas, vokiškų religinių knygų autorius.

Arndt Johann (Johanas Árntas) 1555 XII 27Edderitz (Vokietija) 1621 V 11Celle (Vokietija), vokiečių evangelikų liuteronų teologas, kunigas, religinių knygų autorius. Nuo 1611 Lüneburgo vyskupas. Ankstyvojo pietizmo vienas pagrindėjų. Parašė svarbių mistinės pakraipos veikalų. Mažojoje Lietuvoje buvo populiarios jo knygos: maldaknygė Jono Oranto… Rojaus Darżelis pilnas Krikszczoniszkų Wieżlibystczų (Paradiesgärtlein voller christlichen Tugenden 1612, liet. 1807–1911 išėjo apie 20 leidimų) ir pamokslų rinkinys Sechs Bücher vom wahren Christentum (1606; liet. Szeszos Knygos apie tikrą Krikszczonumą; išėjo 9 leidimai). Manoma, kad abi knygas vertė K. H. Mertikaitis. Pastarąją apie 1756 buvo išvertęs A. F. Šimelpenigis (rankraštis dingo per Septynerių metų karą).