Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dovas Voska

XIX a. klimkiškis sakytojas iš Stulbeikių

Voskà Dovas apie 1893, klimkiškis, sakytojas iš Stulbeikių (Tilžės aps.). 1891 buvo komiteto, rinkusio parašus Prūsijos švietimo ministrui skirtai peticijai, narys. 1924 XI 15 Klaipėdoje sudarytų Evangeliško lietuvininkų senojo surinkimo draugijos įstatų priede Evangeliški surinkimai Lietuvoje paminėtas kartu su kitais nusipelniusiais 62 sakytojais.

Algirdas Žemaitaitis