Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Dominykas Miklius

Dominykas Miknius, lietuvių knygnešys.

Mklius Dominykas, Mknius, lietuvių knygnešys. Kilęs iš Šiluvos (Raseinių aps.). Buvo keliaujantis siuvėjas. Manoma, kad spaudą ėmė platinti dar prieš „Aušros“ pasirodymą. XIX a. pabaigoje iš Tilžės gabeno labai daug lietuviškos spaudos, ypač katalikiškos krypties. Ja aprūpindavo Liepojos ir Rygos lietuvius. Vežė lietuviškas knygas Serafinui Kušeliauskui ir nešiojo jo rankraščius į Prūsiją. Nuo 1889 buvo Kauno kunigų seminarijos lietuvių klierikų knygnešys ir tarpininkas su Prūsija. Jų rankraščius pristatydavo Tilžės spaustuvėms. Tarpininkavo kunigui A. Vytartui palaikant ryšius su spaustuvininku E. Weyeriu. Turėjo prižiūrėti raštų spausdinimą bei knygų gabenimą. Vėliau buvo Otto von Mauderodės ir kitų spaustuvininkų ryšininku. Tilžėje jis išspausdino lietuviškų knygučių, paveiksliukų. 1900 Rygos žandarai darė kratą Mikliaus bute. Per kvotą jis prisipažino nuo 1895 platinęs Tėvynės Sargą, Ūkininką ir kitus leidinius. Vėliau byla nutraukta.

L: Merkys V. Draudžiamosios lietuviškos spaudos kelias 1864–1904. V., 1994, p. 263–264; LE.