Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Danutė Norušaitė-Vlasičeva

Karaliaučiaus krašto lietuvybės puoselėtoja.

Norušáitė-Vlasčeva Danutė 1967 IX 5 Tilžėje, Karaliaučiaus krašto lietuvybės puoselėtoja. Buvo Tilžės miesto Vydūno lietuvių kultūros draugijos, Karaliaučiaus srities lietuvių kultūros bendrijos pirmininkė. Nuo 1996 IV 22 atkurtos „Birutės“ draugijos pirmininkė. Su tėvu Vincentu Norušu dalyvavo įvairiuose lietuviškuose renginiuose. Sutelkė vaidintojų grupę Birutės draugijoje. Dirbdama Panemunės bibliotekoje padeda palaikyti ryšius su Karaliaučiaus krašto lietuviais.

Vanda Vasiliauskienė

Iliustracija: Vincentas Norušas su žmona Helga Strėkaite-Norušiene ir dukra Danute Norušaite-Vlasičeva, 2003