Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vincentas Norušas

Tilžės lietuvių veikėjas.

Nórušas Vincentas 1927 I 18Kaupiuose (Tauragės aps.), Tilžės lietuvių veikėjas. 1950 apsigyvenęs Tilžėje pradėjo telkti vietos lietuvius katalikus. 1972 įkūrė Tilžės lietuvių katalikų bendruomenę (14 narių), kuriai vadovavo iki 1999. Iš vietos valdžios reikalavo leidimo katalikų bažnyčiai statyti. 1992 prašymas buvo atmestas, o 1993 gavus leidimą pradėtos statybos. Norušas visomis išgalėmis prisidėjo prie bažnyčios statybos, nudirbdamas sunkiausius fizinius darbus, įveikdamas įvairias kliūtis ir trukdymus. Tilžės Kristaus Prisikėlimo bažnyčia pašventinta 2000 VIII 20. Norušo triūsą palaikė šeima: žmona Helga Norušienė-Strėkaitė (g. 1933 I 29 Gailiškiuose, Pagėgių aps.), sūnus Algis, duktė Danutė Norušaitė-Vlasičeva.

Vanda Vasiliauskienė