Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Jurgis Atraškevičius

XX a. Klaipėdos krašto chorvedys, dirigentas.

Atraškẽvičius Jurgis 1902Raguvoje (Panevėžio aps.) 1928, Klaipėdos krašto chorų organizatorius, vienas talentingiausių vadovų ir dirigentų. Mokėsi pas Raguvos vargonininką, 1923–1925 Klaipėdos muzikos mokykloje. Vadovavo Klaipėdos krašto Pagėgių, Katyčių, Rukų, Šilutės, Natkiškių, Kintų apylinkės Rūgulių chorams. Su jais dažnai koncertuodavo, su kitais krašto chorais rengdavo bendrus vakarus ir šventes. Diriguodavo jungtiniams chorų koncertams Rambyne ir kitur. Kelis chorus parengė pirmajai Mažosios Lietuvos dainų šventei.

Daiva Kšanienė