Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Dabartis“

Pirmojo pasaulinio karo metais leistas kaizerinės Vokietijos laikraštis, skirtas Lietuvos gyventojams.

„Dabartis“, Pirmojo pasaulinio karo metais leistas kaizerinės Vokietijos laikraštis, skirtas Lietuvos gyventojams. 1915 IX 1–1916 I 3 leistas Tilžėje, vėliau – Kaune, Balstogėje (lenk. Białystok). Ėjo 2 kartus, vėliau 3 kartus per savaitę, nuo 1918 – dienraštis. Spausdino okupacinės valdžios įsakymus, pranešimus, nurodymus, ragino gyventojus nesipriešinti, rašė apie karo įvykius, vokiečių kariuomenę. Paskelbta žinių ir apie lietuvių gyvenimą (skyreliuose Iš Lietuvos krašto, Smulkios žinios, Šeimininkė ir motina). Bendradarbiavo ir Mažosios Lietuvos veikėjai: Vydūnas, Dovas Zaunius ir kiti. Redaktoriai – V. Steputaitis, A. Liūdžiuvaitis, K. Ozelys. Tiražas – iki 18 000 egzempliorių. Leido priedą „Dabarties žiedai“.

ŽE