Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johann Christoph Adelung

Johanas Kristupas Adelungas, XVIII–XIX a. vokiečių istorikas ir kalbininkas.

Adelung Johann Christoph (Johanas Kristupas Ãdelungas) 1732 1806, vokiečių istorikas ir kalbininkas. Veikale Mithridates oder allgemeine Sprachenkunde, 1806–1817 [Mitridatas arba bendroji kalbotyra] pateikė lietuviškų ir senprūsiškų tekstų. Po Adelungo mirties šio veikalo leidybą tęsė J. S. Vateris (1771–1826).

Zigmas Zinkevičius