Mažosios Lietuvos
enciklopedija

ceitunga

laikraštis, lietuvininkų vartotas germanizmas periodiniam leidiniui vadinti.

céitunga (vok. Zeitung – laikraštis), lietuvininkų vartotas germanizmas periodiniam leidiniui vadinti. Vartota ir laikraščių pavadinimuose „Lietuwiszka Ceitunga“ (18771939), „Nauja lietuwiszka Ceitunga“ (18901923).

Vytautas Gocentas