Mažosios Lietuvos
enciklopedija

botanika

mokslas apie augalus.

botãnika (gr. botanikē < botanē – žolė, žolynas), mokslas apie augalus. XIX a. J. Pabrėža tyrė Žemaitijos florą, kūrė lietuviškus botanikos terminus ir augalų vardus, 1843 parašė pirmą sisteminį botanikos vadovą lietuvių kalba Taislius auguminis. Botanikos mokslas Klaipėdos krašte buvo glaudžiai susijęs su Karaliaučiaus universitetu ir su botanikų tyrinėjimais Mažojoje Lietuvoje. 1803 Loeselius išspausdino Flora Prussica [Prūsijos flora], 1818 Hagenas – Preussens Pflanzen [Prūsijos augalai], kur augalų vardus pateikė ir lietuvių kalba. Botanikos draugija Karaliaučiuje sistemingai tyrinėjo augalus, jų darbų santrauką 1898 paskelbė Johannesas Abromaitis knygoje Flora in Ost- und Westpreussen [Rytų ir Vakarų Prūsijos flora], kur minima ir daugybė Klaipėdos krašto augalų. Po 1923 Kuršių nerijos augaliją tyrė K. Regelis, A. Kisinas, E. Purvinas, Nemuno ir jo krantų florą – prof. P. Matulionis, L. Vailionis ir kiti. 1940 H. Stella išspausdino Flora von Ostpreussen [Rytų Prūsijos flora]. Dar augmenija.

LE

MLFA