Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Johanesas Abromaitis

Johannes Abromeit, XIX–XX a. botanikas, Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių floros tyrėjas.

Abromáitis Johanesas (Johannes Abromeit) 1857 II 17 Pašlaičiuose (Ragainės apskritis) 1946 I 19 Jenoje (Vokietija), botanikas, Mažosios Lietuvos ir Rytprūsių floros tyrėjas, Karaliaučiaus universiteto botanikos profesorius. Lietuvininkų Abromaičių Jono ir Emilijos, gim. Motėjaitytės, sūnus. Pradžios mokslus ėjo Draugupėnuose ir Kraupiške, gimnaziją lankė Gumbinėje, kur susipažino su Loreko Flora Prussica [Prūsijos flora]. 1879–1884 studijavo gamtos ir humanitarinius mokslus Karaliaučiaus universitete. Už disertaciją Über die Anatomie des Eichenholzes [Ąžuolo medienos anatomija] Berlyne 1884 suteiktas daktaro laipsnis. Vėliau tyrė Klaipėdos krašto florą, pažymėjo daugelio augalų lietuviškus vardus. Tyrimų duomenis skelbė Prūsų botanikų draugijos leidiniuose. Svarbiausi veikalai: Bastardierung im Pflanzenreiche, 1899 [Kryžminimas augmenijoje]; Die Pflanzenwelt Masurens, 1900 [Mozūrų augmenija]; Dünenflora, 1910 [Kopų augmenija], kuriame aprašo Kuršių nerijos augalus. Su kitais parašė svarbiausią floristinį veikalą Flora von Ost– und Westpreussen, 1898, 1903 [Rytų ir Vakarų Prūsijos flora].

Vaclovas Bagdonavičius

Jūratė Marija Balevičienė

Vilius Pėteraitis

Iliustracija: Johanneso Abromaičio vieno leidinių antraštinio puslapio fragmentas