Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Boris Meissner

vokiečių teisininkas.

Meissner Boris ( 1915), vokiečių teisininkas, Hamburgo universiteto Tautų teisės ir užsienio viešosios teisės tyrimo instituto bendradarbis. Išleido knygą Die Sowjetunion, die Baltische Staaten und das Völkerrecht [Sovietų Sąjunga, Baltijos valstybės ir tautų teisė. Köln, 1956], kurioje nagrinėtas ir Klaipėdos krašto klausimas. Knygos I dalies 4-ame poskyryje Vokiečių–lenkų konfliktas ir Klaipėdos krašto grąžinimas minėtas Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro Juozo Urbšio lankymasis Berlyne ir jo susitikimas su Joachimu Ribbentropu. Meissneris įrodinėjo, kad 1939 III 22 Klaipėdos krašto atplėšimas nuo Lietuvos ir prijungimas prie Vokietijos buvo teisėtas.

L: Meissner B. Die baltischen Nationen. Estland, Lettland, Litauen. 1990.

MLFA