Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bethel Henry Strousberg

Bethelis Henris Štrusbergas, XIX a. Rytprūsių pramonininkas.

Strousberg Bethel Henry (Bethelis Henris Štrùsbergas) 1823 XI 20Neidenburge 1884 V 31Berlyne, Rytprūsių pramonininkas. Didžiojoje Britanijoje įgijo finansininko specialybę, 1855 persikėlė į Berlyną. Apie 1860 pradėjo planuoti Rytprūsių geležinkelio statybą; 1862 pagal B. H. Strousbergo projektą pradėta statyti pirmoji linija Tilžė–Įsrutis, vėliau Karaliaučius–Lukas ir kitos. Statybai naudojo Didžiojoje Britanijoje sukauptą savą kapitalą, jo sėkmingam verslui padėjo geri santykiai su Prūsijos ir Didžiosios Britanijos valdžiomis. Jo geležinkelis paspartino krašto raidą. B. H. Strousbergas buvo pramintas Geležinkelio karaliumi (vok. Eisenbahnkönig). Elbinge ir Prahoje turėjo vagonų fabrikus; vertėsi nekilnojamojo turto prekyba, Rytprūsiuose supirkinėjo žemes ir mišką. Leido laikraštį Die Post [Paštas]. Parašė autobiografinę knygą Dr. Strousberg und sein Wirken von ihm selbst geschildert 1876 [Dr. Štrusbergas ir jo veikla, paties aprašyta].

L: Ohlsen M. Der Eisenbahnkönig Bethel Henry Strousberg. Berlin, 1987; Steinberg S. Über die Zeit hinaus. Hamburg, 2000.