Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Bentis A.

vienas pirmųjų Vydūno slapyvardžių.

Bentis A., vienas pirmųjų Vydūno slapyvardžių. Benčio A. vardu jis 1901 išspausdino Namelį (Pasakojimą iš Lietuvos) ir Wietra wilioja (Isz Sentewiu Gadynės pasakojimų). Aukota Martai Raišukytei.

LE