Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Bendraitei 60 metų“

1902 Vydūno Tilžėje leistas laikraštis.

„Bendraitei 60 metų“, 1902 Vydūno Tilžėje leistas laikraštis, išėjo 2 numeriai. Svarbiausi bendradarbiai – Marta Raišukytė, Ansas Bruožis ir Vydūnas. Viršelį piešė Adomas Brakas. Leidėja Rūta.

Jurgis Reisgys