Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Baltų krikščionių studentų sąjunga

Baltischer Christlicher Studentenbund, Vakarų Vokietijoje veikianti Pasaulio krikščionių studentų sąjungos narė.

Báltų krikščiónių studeñtų sjunga, vok. Baltischer Christlicher Studentenbund, įkurta 1947 Vakarų Vokietijoje. Yra Pasaulio krikščionių studentų sąjungos narė. Sujungė prieš Antrąjį pasaulinį karą veikusias Baltijos (Rytų Pabaltijo) kraštų sąjungas. Įkūrėjas ir ilgametis generalinis sekretorius evangelikų kunigas Jazeps Urdze (1909–1985). Dabar Baltų krikščionių studentų sąjungai vadovauja jo sunūs Andrejs Urdze. 1949 Sąjunga pasistatė namus Hangelare prie Bonos, 1952 nusipirko ir perstatė per karą apgriautus Annabergo rūmus Bonoje. Čia įkurti iki šiol veikiantys studentų bendrabutis ir suvažiavimų namai. Sąjunga rūpinasi Baltijos kraštų studentų dvasiniais poreikiais, ugdo krikščioniškas kultūrines ir politines vertybes. Sąjungoje veikia lietuvių, latvių ir estų sekcijos, kuriose ugdomas tautiškumas. Lietuvių sekcija organizuoja jaunimo, naujųjų imigrantų, motinų ir literatūros būrelių suvažiavimus. Po Antrojo pasaulinio karo prie Baltų krikščionių studentų sąjungos šliejosi nemažai mažlietuvių studentų. Ir dabar Sąjungos suvažiavimuose gana gausiai dalyvauja į Vokietiją atsikėlusių mažlietuvių. Sąjunga 1983–1989 leido metraštį Baltisches Jahrbuch, nuo 1993 leidžia metraštį Annaberger Annalen (tiria vokiečių ir lietuvių santykius).

Arthur Hermann