Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltisches Jahrbuch“

„Baltų metraštis“, Baltų krikščionių studentų sąjungos platesnei visuomenei 1983–1989 leistas metraštis.

„Baltisches Jahrbuch“ („Baltų metraštis“), Baltų krikščionių studentų sąjungos platesnei visuomenei 1983–1989 leistas metraštis. Spausdinti išsamūs ir aktualūs straipsniai apie SSRS okupuotų Baltijos šalių padėtį, dokumentinė medžiaga apie jų išsilaisvinimo kovą. Keletas straipsnių skirti Mažajai Lietuvai. Svarbesnės publikacijos: Povilo Reklaičio Zur Rekonstruktion des ehemaligen Brettener Archives von V. Gaigalaitis, 1985 [V. Gaigalaičio buvusiojo archyvo Bretene rekonstrukcijos klausimu] ir Litauen – das gelobte Land der Salzburger Emigranten, 1987 [Lietuva – zalcburgiečių emigrantų pažadėtoji žemė]; Arthuro Hermanno Tradition und Auseinandersetzung in der ev. – luth. Kirche in Litauen nach 1945, 1985 [Tradicijos ir diskusijos Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčioje po 1945] ir Das nationale Bewußtsein der litauischen Lutheraner in Preussisch-Litauen und in Litauen, 1986 [Lietuvių liuteronų tautinė savimonė Prūsų Lietuvoje ir Lietuvoje]. Išėjo 6 Baltisches Jahrbuch tomai. Tiražas 500 egzempliorių.

Arthur Hermann