Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Baltica“

tarptautinis metraštis, Vilniuje einantis nuo 1963.

„Baltica“, tarptautinis metraštis, Vilniuje einantis nuo 1963. Vienintelis specializuotas leidinys, skelbiantis daugiausia Pabaltijo šalių mokslininkų darbus apie Baltijos jūros ir jos krantų geologinius bei geografinius (paleogeografijos, jūros krantų dinamikos ir morfologijos, neotektonikos ir kitus) tyrimus. Pradėjo leisti Lietuvos mokslų akademijos Zoologijos ir parazitologijos instituto Geografijos skyrius ir Tarptautinės kvartero tyrimo asociacijos (INQUA) sekcija. Pirmasis vyriausiasis redaktorius Vytautas Gudelis. Nuo 1992 leidžiamas kasmet. Leidžia Geologijos institutas, vyriausiasis redaktorius Algimantas Grigelis. 1999 išėjo 12-tas tomas.