Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Balga

bažnytkaimis Šventapilės (Heiligenbeilio) apskrityje.

Bálga (vok. Balga; rus. Vesioloje), bažnytkaimis Šventapilės (Heiligenbeilio) apskrityje, Aismarių krante, 12 km į šiaurę nuo Šventapilės. Dabar kaimas Kaliningrado srityje, Bagrationovsko rajone. 1258 ir 1326 minima Balga, dar Ballge, Balige, Balyge. Senovinė pakiluma, ėjusi nuo pat Sembos, ties Balgos pusiasaliu įsiterpia į Aismares. Aukštas (iki 32 m virš jūros lygio) tos pakilumos kalvagūbris ties Balga įsirėžė į Aismares mažesniu pusiasaliu (dabar gerokai bangų nuskalautu). Iš rytų pakilumą juosė platus pelkių ruožas. Dėl patogios gynybai padėties Balga apgyvendinta nuo seno. Tai liudija sẽnosios Notangos gyvenvietės. Žmonių gyvenimo pėdsakų čia aptinkama nuo neolito laikų. Į pietus nuo Balgos aptiktos kelios žalvario ir ankstyvojo geležies amžiaus gyvenvietės bei I–XII a. kapinynas, žinomas nuo XVIII a. pradžios. Žinoma čia buvus prūsų varmių Honedos pilį (Vundenavą, Vuntenovę). Net keliose kalvose (vok. Schneckenberg, Lindenberg) likę senųjų įtvirtinimų pėdsakų. Nuo I tūkstantmečio vidurio čia buvusią prūsų pilį 1239 užėmė Vokiečių ordino riteriai ir jos vietoje 1270–1290 pasistatydino mūrinę pilį su danskeriu (prieplaukos bokštu Aismarėse, su pilimi sujungtu tiltu-galerija). Vėliau pilis sustiprinta dideliu priešpiliu. Ji ne kartą buvo perstatoma. Didesni darbai vyko 1457, 1516, 1518; priešpilis buvo apjuostas aukštais pylimais. Pilyje buvo įsikūręs Ordino riterių konventas ir komtūrija (1250–1499). Pilies gynybinį pajėgumą lėmė ir tiesioginis aprūpinimas nuo Aismarių, padėdavęs per apgultį nuo sausumos pusės. Nuo pilies branduolio iki prieplaukos bokšto Aismarėse atskira gynybine siena-tiltu ėjo kelias. Todėl pilis buvo patikima Ordino atsparos vieta, galbūt lėmusi Prūsos užkariavimo eigą. XVI a. Balgos pilis dar buvo vyskupo rezidencija, vėliau valstybinis dvaras (domenas). XVII a. po karų su švedais pilis pradėjo nykti, ardyta naujoms statyboms (net ir Piliavoje). Apleista Balgos tvirtovė iki XVIII a. pabaigos beveik visiškai sunyko. Tik 1836 atstatytas kazematų bokštas. 1849 pilį nusipirko von Glasovų šeima. 1885 konservatorius Conradas Steinbrechtas atliko pilies tyrinėjimus ir kasinėjimus. 1929 pilis vėl buvo atstatinėjama, atlikti archeologiniai tyrinėjimai, 1931 įkurtas kraštotyros muziejus. Martynas Liudvikas Rėza XIX a. apie Prūsos senovę parašė eilėraštį Balgos griuvėsiai. Pilis labai nukentėjo per Antrąjį pasaulinį karą. Šiuo metu Balgos pilies griuvėsiai (pačios tvirtovės seniai nebėra, matomi vien priešpilio likučiai) patys įspūdingiausi visame Karaliaučiaus krašte. 1990 buvo atlikti nedideli žvalgomieji archeologiniai tyrimai. Čia ieškota karo metais paslėpto Gintaro kambario. Į pietus nuo pilies susikūrė Balgos bažnytkaimis su XIV a. pradžioje statyta bažnyčia. 1939 tankiai užstatytame bažnytkaimyje, senoje dvaro bei 2 palivarkų sodybose, žvejų kaimelyje ir aplinkiniuose viensėdžiuose buvo 755 gyventojų. Balga buvo apgriauta per Antrąjį pasaulinį karą ir galutinai sunaikinta sovietmečiu (liko tik pavienės sodybos). 1990 aptikti tik priešpilio likučiai, bažnyčios griuvėsiai, tebeardomos pastatų liekanos, dabartinių gyventojų iškasinėtos senosios kapinės, iki šiol tebeieškant ko vertingesnio. Šaknies Balg- kilmė ir reikšmė archajiinė – iš indoeuropiečių bendrystės laikų žodžių *bhal- – spindėti, švytėti. Reikšmė mažai pakitusi; praplėsta formantu -g-, plg. lietuvių balg-anas – balzganas. Baltų bendrystės laikais balgà galėjo reikšti ne tik balzganas, bet ir pelkė. Tai liudija ir pelkėta vietovė. Plg. dar latvių Pie-balga (miestelis) ir rytprūsių Balge – griovys, įlankėlė.

L: Heydeck J. Gräber bei Arnau und Balga // Prussia, VI, 1881, S. 124–126; Jaskanis J. Cmentarzyska kultury zachodniobaltyjskiej z okresu rzymskiego. Materiały do badań nad obrządkiem pogrebowym // MSW. T. IV. 1977, s. 255.

Vilius Pėteraitis

Martynas Purvinas

Valdemaras Šimėnas

Iliustracija: Balga XX a. pradžioje – priešpilis / lš Viliaus Pėteraičio archyvo

Iliustracija: Balgos bažnyčios durys. XIX a. pabaiga / MLFA

Iliustracija: Balgos bažnyčios priešpilio liekana. XIX a. pabaiga / MLFA

Iliustracija: Balga iki 1945: 1 – gynybiniai grioviai; 2 – priešpilis; 3 – pilis; 4–5 – dvaro sodyba; 6 – pelkynai; 7 – bažnyčia ir kapinės / lš Valdemaro Šimėmo rinkinio

Iliustracija: Balgos bažnyčios sakykla / Iš MLEA