Mažosios Lietuvos
enciklopedija

„Auszros“ kalendoriai

1883–1885 Mažojoje Lietuvoje leistas leidinys.

„Auszros“ kalendõriai, 1883–1885 Mažojoje Lietuvoje leistas leidinys Lietuviškas Aušros Kalendorius. Leido Aušros leidėjai: Martynas Jankus ir Jurgis Mikšas, redagavo J. Šliūpas, J. Stankūnas. „Auszros“ kalendoriai spausdino į Aušrą netilpusius straipsnius. Ėjo 5000–6000 egzempliorių tiražu.

LE

Iliustracija: Pirmasis „Aušros“ kalendorius