Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Augustinas Voldemaras

XX a. Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, istorikas.

Voldemãras Augustinas 1883 IV 16Dysnoje (Švenčionių aps.) 1942 XII 16Maskvoje, Lietuvos valstybės ir visuomenės veikėjas, istorikas. 1909 baigė Sankt Peterburgo universiteto Istorijos ir filologijos fakultetą; 1911–1914 jo docentas. 1914 stažavo Italijoje, 1915 – Švedijoje. 1917–1918 Permės universiteto profesorius. Su kitais įkūrė Pažangos partiją (1916), Lietuvių tautininkų sąjungą (1924), buvo jų veikėjas. 1918 kooptuotas į Lietuvos Tarybą. 1918 lapkritį–gruodį Lietuvos Respublikos Ministrų kabineto pirmininkas, 1918 lapkritį–1920 birželį Lietuvos užsienio reikalų ministras. Lietuvos delegacijos pirmininkas Versalio taikos konferencijoje (1919). 1920–1922 Aukštųjų kursų lektorius, 1922–1926 Lietuvos universiteto profesorius. 1926 XII 17 valstybinio perversmo vienas iniciatorių. 1926 gruodį–1929 rugsėjį Lietuvos Respublikos ministras pirmininkas ir Užsienio reikalų ministras, 1928–1929 krašto apsaugos ministras. 1928 sausį derybose su Vokietijos užsienio reikalų ministru Gustavu Stresemannu svarstė dvišalių Lietuvos ir Vokietijos santykių klausimus. Po šių derybų 1928 sausį–1929 sausį buvo pasirašytas su Klaipėdos kraštu susijusių 9 sutarčių paketas (Vokietijos politika Klaipėdos krašto klausimu (1919–1939)). 1933 Prancūzijoje išleido veikalą La Lithuanie et ses problemes [Lietuva ir jos problemos], kur nagrinėjami Lietuvos ir Vokietijos santykiai. Dėl nesutarimų su Antanu Smetona ir jo šalininkais Voldemaras buvo pašalintas iš Lietuvos vyriausybės. Su savo šalininkais nesėkmingai kovojo dėl valdžios (rengė pučus); už tai 1938 ir 1940 buvo ištremtas iš Lietuvos, 1940 VI 18 grįžo. Kitą dieną suimtas NKVD ir ištremtas į SSRS. 1940–1942 gyveno Ordžonikidzėje. Vėl suimtas, kalintas Maskvoje, mirė Butyrkų kalėjime.

L: Skindoriūtė R. Atkasta brangenybė // Lietuvos pajūris, 1969, nr. 2; Voldemaras A. Raštai. Chicago, 1983; Voldemaras A. Pastabos saulėlydžio valandą. V., 1992; Subačius R. Dramatiškos biografijos. V., 2005.

Iliustracija: Augustinas Voldemaras