Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Vilius Bertulaitis

XX a. mokytojas.

Bertuláitis Vilius 1912 II 8Ginduliuose (Klaipėdos aps.) 1991 V 26Hot Springse (Arkanzaso valstija, JAV), mokytojas. 1923 buvo Klaipėdos sukilimo liudininkas (tada Ginduliuose įsikūrė sukilėlių štabas). 1928 baigė Klaipėdos Vytauto Didžiojo gimnaziją (I laida), 1933 Klaipėdos mokytojų seminariją. Pašauktas į Lietuvos kariuomenę, pateko į karo mokyklą, gavo leitenanto laipsnį. Nuo 1936 mokytojavo Šakinių pradžios mokykloje. 1942, gavęs šaukimą į nacių kariuomenę, pasitraukė į Didžiąją Lietuvą, mokytojavo Panevėžyje. 1944 pasitraukė į Vakarus, nuo 1947 gyveno JAV.

Jurgis Reisgys

Algirdas Žemaitaitis