Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Agraria

Agraria Kreditgesellschaft, kredito bankas.

Agraria, Agraria Kreditgesellschaft, kredito bankas. 1927 pabaigoje revanšistinės provokiškos Žemės ūkio partijos veikėjų (Konrado Dreslerio, Jameso Gubbos, Augusto Baldžiaus) įsteigtas padedant Vokietijos valdžiai ir bankams. Agrariaʼos kapitalas buvo 25 tūkst. markių, kurių tik 25 % realiai įmokėtas. Įstatai įregistruoti ne Lietuvoje, o Vokietijoje (Tilžėje), todėl jis buvo nelegalus. Agraria neturėjo savo patalpų, veikė po Žemės ūkio banko priedanga. Dėl minėtų priežasčių Agraria priskirtina prie erzacbankų. Agrarią kreditavo Vokietijai palankius krašto ūkininkus, kreditavimo išteklius gaudama iš Vokietijos bankų ir valdžios sudaryto Osthilffondo. Iki 1934 iš jo gavo 4,5 mln. Lt politinėms paskoloms teikti, 357 ūkininkams buvo paskolinusi 3,3 mln. litų. 1934 banko Agraria veiklą Lietuvos valdžia uždraudė.

Vladas Terleckas