Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Skalweit

Augustas Skalveitas, Skalvaitis, XIX–XX a. Prūsijos istorikas.

Skalweit August (Augustas Skálveitas, Skálvaitis) XIX a. XX a. pradžia, Prūsijos istorikas. Svarbiausiame veikale Die ostpreussische Domänenverwaltung unter Friedrich Wilhelm I. und das Retablissement Litauens, 1906 [Rytų Prūsijos domenų tvarkymas valdant Friedrichui Wilhelmui I ir Lietuvos atkūrimas] išsamiai nagrinėjo Rytų Prūsijos domenų administravimą ir socialinių sluoksnių struktūrizavimąsi per Didžiąją kolonizaciją (XVIII a. I pusė), Mažosios Lietuvos ūkio atkūrimą po 1709–1711 maro ir bado valdant Prūsijos karaliui Friedrichui Wilhelmui I, aukštino jo ir jo ministrų politiką Mažojoje Lietuvoje. Remdamasis gausia archyvų medžiaga parodė, kad 1709–1711 badu ir maru lietuvininkų mirė gerokai daugiau negu vokiečių dėl jų sunkios socialinės, ekonominės ir teisinės padėties, kad po Didžiosios kolonizacijos prasidėjo lietuvininkų germanizacija. Skalweito manymu, Mažosios Lietuvos lietuvių šalinimą iš savo ūkių, t. p. maru mirusių lietuvininkų ar mozūrų (lenkų) sodybose įsikūrusių Lenkijos ir Lietuvos valstybės lietuvių bei lenkų išvarymą lėmė ekonominis pagrindas. Veikalo pabaigoje pateikė Prūsijos karaliaus Friedricho Wilhelmo I įsakų, įgalinančių nustatyti lietuvių ir vokiečių valstiečių socialinės ekonominės padėties skirtumus.

L: Matulevičius A. Mažoji Lietuva XVIII amžiuje: Lietuvių tautinė padėtis. V., 1989; Matulevičius A. Prūsai, lietuviai, vokiečiai ir lenkai Prūsijoje // Lietuvininkų kraštas. K., 1995.

Algirdas Matulevičius