Mažosios Lietuvos
enciklopedija

August Kuntze

Augustas Kuncė, XIX a. kraštotyrininkas.

Kuntze August (Augustas Kùncė), XIX a. kraštotyrininkas. Išleido knygą etnine tematika Bilder aus dem Preussischen Littauen, 1884 [Prūsų Lietuvos vaizdai]. Manoma, kad dalis jos nuplagijuota nuo Schultzo rankraščio Einige Bemerkungen über die Nationalität der Lithauer, 1832 [Kai kurie pastebėjimai dėl lietuvių tautybės]. Knygos pradžioje Kuncė minėjo lietuvių pamaldumą, surinkimus (Surinkima), sakytojus (Žodžio – Sakytojis), surinkimininkus (Surinkimininker), maldininkus (Maldeninker). Aprašyti lietuvininkų vestuvių, laidotuvių, religinių švenčių ir kiti papročiai (Swodba, Paduotuwes, Mergų Wakaras, Raudos, Kalbos Szermenu, Jonines, Petrines ir kita). Pateikti lietuvių liaudies dainų vertimai į vokiečių kalbą. Apibūdinti apeigų personažai (Pirszlene, Swoczutti, Marti, Jaunikkes, Pirszlys, Kweslys ir kiti), drabužiai (diržas, Triniezei, Autai, Wyzas, Marginnes, Jostas ir kiti), valgiai (Szuppines, Kiselus), gėrimai (Alus, Middus, Brangwynas). Kuncė teigiamai įvertino daugelį lietuvininkų charakterio bruožų, su gailesčiu kalbėjo apie nykstančią lietuvių kalbą. Kuncės leidinys reikšmingas, nes pasirodė stiprėjančios germanizacijos sąlygomis.

Jurgis Mališauskas

Angelė Vyšniauskaitė