Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Rūta Grumadaitė

lietuvių etnopedagogė, tautosakininke.

Grumadáitė Rūta 1958 II 19 Kaune, etnopedagogė, tautosakininke, Klaipėdos universiteto dėstytoja. Baigė Lietuvos valstybinės konservatorijos Klaipėdos fakultetų lietuvių kalbos, literatūros ir režisūros specialybę. Nuo 1976 aktyvi folkloro ansamblio Vorusnė vadovės Audronės Kaukienės talkininkė ir pavaduotoja, nuo 1998 ansamblio vadovė. Vadovauja Varpo vidurinės mokyklos folkloro ansambliui Smiltelė. Abiejų ansamblių programose daug dėmesio skiriama Mažosios Lietuvos kultūrai. Daugelį metų vadovauja studentų ekspedicijoms, kuriose renkama Mažosios Lietuvos tautosaka ir etnografinė medžiaga. Jos pagrindu, Grumadaitei vadovaujant, parašyta nemažai studentų mokslo darbų. Yra paskelbusi straipsnių, skaičiusi pranešimų mažlietuvių tautosakos ir etnografijos temomis. Dėsto Mažosios Lietuvos etnografiją, dainuojamąją tautosaką. Savita Mažosios Lietuvos dainų atlikėja.

Audronė Kaukienė

Iliustracija: Rūta Grumadaitė, 1997