Mažosios Lietuvos
enciklopedija

atstatymas

Retablissement, Prūsijos ūkio atkūrimas po 1709–1711 didžiojo maro bei bado.

atstátymas, vok. Retablissement, Prūsijos ūkio atkūrimas po 1709–1711 didžiojo maro bei bado. Daugiausia gyventojų mirė Mažojoje Lietuvoje, ištuštėjo daug ūkių, žemė dirvonavo. Prūsijos karalius Friedrichas Wilhelmas I ėmėsi krašto atstatymo, ūkio reformos ir Mažosios Lietuvos apgyvendinimo vokiečių kolonistais (kolonizacija). Buvo sukurta naujų valdymo institucijų, 1722–1726 gavo miesto teises 13 (Lietuvos provincijoje 6) bažnytkaimių. Gyventojų Prūsijoje (baltų Prūsoje) per XVIII a. padaugėjo nuo 440 000 iki 600 000. Vokiečių istoriografijoje atstatymas vertinamas kaip didelis Friedricho Wilhelmo I nuopelnas. Tačiau per atstatymą lietuviškiausioje Mažosios Lietuvos dalyje pasikeitė gyventojų etninė sudėtis, pablogėjo lietuvių tautinė padėtis.

Algirdas Matulevičius