Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Artūras Timpa

XX a. sakytojas.

Tmpa Artūras 1913Vainute 1986 V 25Tauragėje, sakytojas. Gustavo Timpos sūnus. Pirmąjį pamokslą pasakė 1935 balandžio pabaigoje, šventinant Sartininkų maldos namus. Po Antrojo pasaulinio karo aptarnavo ir Katyčių parapiją kaip kantorius. Konsistorija vėliau jį paskyrė diakonu Sartininkuose. 1970–1986 konsistorijos narys (kasininkas). Palaidotas Staiginės kapinėse šalia jo dvasinio vadovo sakytojo Jurgio Juozapaičio (1859–1926).

Algirdas Žemaitaitis

Iliustracija: Artūras Timpa / Iš Dariaus Petkūno rinkinio

Iliustracija: Artūras Timpa, Martynas Klumbys, Ansas Baltris, Vilhelmas Burkevičius, Mikas Preikšaitis, Jonas Armonaitis, apie 1952 / Iš Marijos Krukytės albumo