Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Arnas Papendikas

XX a. ūkininkas, Klaipėdos krašto politikas.

Pãpendikas Arnas(1900 ?, ūkininkas iš Genių (Pagėgių aps), Klaipėdos krašto politikas. 1938 kandidatavo į Pagėgių apskrities Seimelį, 1938 išrinktas į VI Klaipėdos krašto seimelį pagal Klaipėdos krašto vokiečių sąrašą (vok. Memeldeutsche Liste).

Algirdas Antanas Gliožaitis