Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Antoni Mierzynski

Antonis Miežinskis, XIX–XX a. lenkų filologas, mitologas.

Mierzyñski Antoni (Antonis Miežnskis) 1829 Krotošine 1907 Varšuvoje, lenkų filologas, mitologas, dr. (1857). Götingeno, Hallės, Leipzigo, Berlyno universitetuose studijavo klasikinę filologiją. 1878–1881 Varšuvos universiteto Istorijos ir filologijos fakulteto dekanas. Tyrinėjo lietuvių mitologijos šaltinius. Sudarė ir išleido pirmąjį lietuvių mitologijos šaltinių (nuo I iki XV a.) sąvadą Żródła do mytologii litewskiej, 1892–1896 [Lietuvių mitologijos šaltiniai]. Leidinio komentaruose apibūdino šaltinių pasirodymo aplinkybes ir autorius. Perdėtai vertino šaltinių patikimumą, griežtai kritikavo romantinės pakraipos mitologus Teodorą Narbutą, Juzefą Ignacą Kraševskį ir kitus dėl laisvos šaltinių interpretacijos. Paskelbė kelioliką straipsnių apie prūsų ir lietuvių mitologijos šaltinius: Jan Łasicki: żródło do mytologii litewskiej, 1870 [Jonas Lasickis – lietuvių mitologijos šaltinis], Co Znaczy Sicco: Studyum archeologiczno-literackie, 1891 [Ką reiškia Sicco], Przysięga Kiejstuta, 1894 [Kęstučio priesaika], Die heilige Eiche in Romowe, 1898 [Šventasis Romovės ąžuolas] ir kitus.

L: Antonis Mezinskis (1829–1907) // Lietuvių mitologija. V., 1995, t. 1, p. 370–402.

Daiva Vaitkevičienė