Mažosios Lietuvos
enciklopedija

Ansas Sprogys

inžinierius elektrikas, Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios veikėjas.

Sprogỹs Ansas 1936 VI 2Kuršlaukiuose (Dovilų par.), ketvirtasis kunigo Jurgio Sprogio sūnus, sakytojo Martyno Sprogio vaikaitis. 1966 baigęs Kauno politechnikos instituto elektros pavaros ir automatizacijos specialybę, dirbo Elektros tinklų Klaipėdos zonoje elektriku inžinieriumi. 1988–1995 Klaipėdos evangelikų liuteronų bažnyčios tarybos narys, pagelbėjęs atgaunant parapijos pastatus ir kitą turtą, 1990–1995 Lietuvos Evangelikų Liuteronų Bažnyčios Konsistorijos narys, labdaros ir kultūros draugijos Klaipėdos „Sandora“ aktyvus narys nuo jos atkūrimo dienos (1990). Žmona Kristina Purvinaitė, g. 1944 II 23 Šimkuose, Klaipėdos apskrityje, medicinos sesuo. Trys dukros: Alma (g. 1967; jos dukros Kristė, Ema, Ramutė, Meilė), Astra (g. 1970, bibliotekininkė) ir Violeta (g. 1974, vertėja). Sprogys dalyvauja Lietuvininkų bendrijos „Mažoji Lietuva“ veikloje.

Vytautas Kaltenis

Iliustracija: Anso Sprogio seneliai: antroje eilėje antra stovi Urtė Žviliūtė (1875 I 31–1945 IX 23) ir trečias – Martynas Sprogys (1867 X 15–1933 III 26); senelio tėvai: pirmoje eilėje sėdi Marinkė Bližikė (1845 XI 30–1934 VI 27) ir antroje eilėje pirmas stovi Ansas Sprogys (1834 IX 30–1919 V 17); senelės tėvai: pirmoje eilėje antra sėdi Katrynė Bimszus (1840 XI 27–1917) ir šalia Martynas Žvilius (ßwillus, 1841 IV 1–1923) / Iš Sprogių giminės kronikos (fotomontažas)